Stage (BOL)

Opleiden en persoonlijke ontwikkeling staan bij Savant hoog in het vaandel. Elke sector, dienst of afdeling en elke medewerker draagt eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het geleverde werk.

Savant ondersteunt actief de ontwikkeling van haar medewerkers onder andere met behulp van E-learning en moedigt hen aan de eigen prestaties en die van anderen te verbeteren.

Via BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) bieden wij aan studenten een stageplaats (Beroeps Praktijk Vorming). Met ROC’s en Hoge Scholen zijn hierover afspraken gemaakt.

Savant is een erkend leerbedrijf en heeft een goede samenwerking met opleidingsinstanties. Wij streven er naar om praktijk en onderwijs soepel op elkaar te laten aansluiten.