Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van Savant mag je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Op dit deel van de website geven we je meer informatie over onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

CAO
Voor medewerkers van Savant is er een CAO van toepassing. Voor de meeste medewerkers is dat de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. In deze CAO zijn onder andere geregeld: salaris, vakantie, eindejaarsuitkering (7,4%), reiskosten, toeslag voor onregelmatige werktijden en vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.

Combinatie werk en privé
Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk om je werk goed te kunnen doen.
De werktijden zijn meestal bespreekbaar, hoewel er bij roosters in de directe zorgverlening natuurlijk randvoorwaarden zijn. Flexibele werktijden en dienstverbanden zijn kenmerkend voor Savant, maar in ruil daarvoor verwachten wij ook flexibiliteit van onze medewerkers.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Ieder mens is anders en we hebben verschillende wensen en behoeften. Dat geldt ook voor arbeidsvoorwaarden. In het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kun je onderdelen van de arbeidsvoorwaarden ruilen tegen andere onderdelen. Denk hierbij aan het Fietsplan, Vakbondscontributie en de ruil van de eindejaarsuitkering tegen reiskosten. In alle gevallen maak je gebruik van een fiscaal voordeel dat flink kan oplopen.

Pensioen
Als je bij Savant werkt, bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Niet alleen ouderdomspensioen, maar ook nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen. Op de website van Pensioenfonds Zorg en Welzijn vind je hierover meer informatie.

Zorgverzekering
Savant heeft onder andere met CZ Actief in Gezondheid afspraken gemaakt over een collectieve korting voor medewerkers en vrijwilligers. Zo krijg je 8% korting op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Onder voorwaarden kunnen medewerkers een collectieve zorgverzekering bij IZZ afsluiten. IZZ is een speciale zorgverzekeraar voor medewerkers in de gezondheidszorg.

Korting Centraal Beheer
Als medewerker van Savant kan je met korting een aantal verzekeringen afsluiten bij Centraal Beheer Achmea. Bij indiensttreding krijg je een informatiepakket over de kortingen.