Maatschappelijke betrokkenheid

Savant Zorg is een maatschappelijk betrokken werkgever. Er wordt samengewerkt met gemeenten, UWV en andere instanties om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Enkele voorbeelden hiervan beschrijven we hieronder.

Project Zorg En Gemaksdiensten (ZEG): mensen met een bijstandsuitkering krijgen via de gemeente een werkervaringsplek en scholing aangeboden. Savant biedt deze mensen een vervolg in de vorm van een werkstage van twee maanden, bij goed functioneren gevolgd door een betaalde baan. Aanmelding verloopt via de gemeente.

Project Welslagen: in samenwerking met UWV, gemeentes, ROC en Calibris biedt Savant mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om gedurende een half jaar een zogenaamd voorschakeltraject te volgen. Dit traject bestaat uit een zorgstage van 24 uur per week en opleiding van één dag per week waarbij een startkwalificatie behaald kan worden voor de opleiding Verzorgende IG. Savant biedt in dit kader zowel de zorgstage als het daarop volgende tweejarige BBL-traject aan. Aanmeldingen verlopen via UWV en de gemeente. Klik hier voor meer informatie of lees het persbericht.

Savant heeft op individuele basis diverse medewerkers in dienst met een arbeidshandicap in uiteenlopende functies. Vaak worden deze medewerkers begeleid door jobcoaches die er voor zorgen dat de medewerker optimaal ondersteund wordt in zijn functie en daar buiten.