Algemene voorwaarden

Bij kwaliteitszorg horen rechten en plichten, zowel voor Savant als voor u. Hiervoor gelden landelijk vastgestelde algemene voorwaarden. 

 

Tekst

In de voorwaarden staat precies wat u als klant van Savant Zorg mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten. De algemene voorwaarden zijn gemaakt onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER) door ActiZ, BTN, NPCF, LOC Zeggenschap in zorg en de Consumentenbond. Savant Zorg is lid van ActiZ en past de algemene voorwaarden voor zorg toe.

De Algemene module is altijd en op iedere zorgovereenkomst van toepassing. Dit geldt dus voor alle zorg die u van ons ontvangt, met uitzondering van WMO zorg. Een bijzondere module heeft betrekking op specifieke zorg die u ontvangt.